Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Tragické úmrtí B. Štaubera

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Tragické úmrtí B. Štaubera

Tato kapitola by mohla míti také označení "Co kronikáři nezaznamenali". K této tragické události došlo již v roce 1947. Záznam o ni chybí. Kronikář plní dodatečně tuto smutnou povinnost také proto, že šlo o jediného syna bývalého předsedy MNV Bohumila ŠTAUBERA, rovněž Bohumila. Narodil se 26.7.1927 ve Včelné /čp. 4/ z rodičů Bohumila a Růženy, rozené Dědičové. Absolvoval 4 ročníky měšťanské školy /dnešní devítiletka/ a vyučil se zámečníkem v nár. podniku MOTOR v Českých Budějovicích a přešel do nár. podniku HARDTMUTH, nyní KOH-I-NOOR. Práci dělníka však tam nezačal šťastně. Při hašení lokálního požáru v továrně byl přiotráven plynem a důsledky taktak že neskončily tragicky. Jako člen Československého svazu mládeže ročníku 1927 byl pracovně nasazen na zemědělskou brigádu do šumavského pohraničí. Dokončoval ji však u státního statku v Poříčí, nyní v Boršově n/Vlt. Když skončila práce na polích porážela tato pracovní brigáda staré stromy v bývalém zámeckém parku tohoto dvora. Dne 14.12.1947, tedy 17 dní před skončením brigády nabídl se, že vyleze na strom a zavěsí na něj ve výši 5 - 6 m lano, kterým bude pád stromu po podříznutí usměrněn tak, aby nepadl na hospodářskou budovu. Když vylezl na větev, aby trochu výše nad ní provaz uvázal, větev se pod ním zlomila a on spadl na okraj hráze rybníka a těžce se poranil. Byla proražena lebka v krajině malého mozku, krvácel z uší a zlomená žebra těžce poranila játra. Za sedm hodin za strašných bolestí dotrpěl v českobudějovické nemocnici. K vědomí přišel jen na chvíli, kdy řekl, že má veliké bolesti, a že zemře. Tragika tohoto případu měla odezvu ve velké účasti na pohřbu v Kamenném Újezdě, když obec se před tím s ním rozloučila u naší kapličky za vsí.

Tak přišel jeden z našich předsedů MNV o pokračovatele rodu, jediného nadějného syna a sportovce - boxera.