Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Další tragedie: u Procházkových

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Další tragedie: u Procházkových

Zdejší rodině PROCHÁZKOVÝCH, bytem v našem kulturním domu se stal vážný případ úmrtí. Matka dovolila, abych jej uvedl v kronice a vypravovala mi o něm. Z celkového vypravování však není jasný motiv tragedie, jejímiž obětmi se stali dva bratři sportovci - boxeři, z nichž jeden byl rozvedený, druhý ženatý a dcerou Procházkových, osmnáctiletou Magdalénou, která byla v jiném stavu. Mezi bratry nebyl dobrý poměr - žárlili prý na sebe jako sportovci. K odhalení tragedie došlo v Českých Budějovicích až po pěti dnech, když bratři byli postrádáni v práci. Příčinou smrti byl ucházející plyn z pečící trouby, která měla - podle vyšetření Veřejné bezpečnosti - závadu na uzavírací záklopce. Paní Procházková řekla, že tomuto závěru tragedie nevěří. Více se o věci nešířila. Pohřeb měli všichni tři nešťastníci společný v kremační síni v Českých Budějovicích.