Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - O nás v tisku

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

O nás v tisku

  1. V Jihočeské pravdě ze dne 15.3.1975 byla v tisku pochvalná zpráva o organisaci Českého svazu žen ve Včelné a jeho činnosti.
  2. Pod hlavičkou Umění jednat s lidmi byl rovněž v Jihočeské pravdě dne 20.7.1975 uveřejněn čtyřsloupcový článek o vedoucí naší samoobsluhy potravin, Miluši Vinické a kolektivu. Popisují se její začátky v praxi prodejny, práce jejího manžela, rovněž pracovníka Jednoty, výchova učnic, umění jednat s lidmi, zmínka o další politické činnosti v ČSŽ, v Českém červeném kříži, členství v KSČ a v SČSP. Je poslankyní a pracuje i v Národní frontě.
  3. Článek Jihočeské pravdy z 20.11.1975 popisuje podle informací předsedy MNV Bedřicha Housky veřejné plenární zasedání MNV k 58. výročí VŘSR.
  4. Čtyři výstřižky z Jihočeské pravdy jsou dokladem o rozmáhajícím se zimním sportu, lední metané a o umístění TJ Včelná v kraji družstvech na třetí pozici a v jednotlivcích rovněž na 3. místě /Václav Kotýnek čp. 171/.
  5. O práci našeho akademického malíře a grafika Miloslava Nováčka dvakrát referoval českobudějovický rozhlas a jednou pražský vysílač. O jeho práci a výstavách psalo šest význačných našich časopisů.

    Velkým úspěchem skončila výstava jeho obrazů a kreseb v Čes. Budějovicích, pro pražskou výstavu k 30. výročí osvobození byly přijaty dvě Nováčkovy práce. Spoluilustroval knihu vydanou MNV v Katovicích. Pro výstavu "Ex libris" v Moskvě /Někrasovská knihovna/ dodal 11 kusů a dalších 11 kusů pro knihovnu Národního musea v Praze.

  6. Jihočeská pravda že dne 29.4.1975 měla o nás článek Vstříc slavným májovým dnům a o tom, jak občané Včelné na mezinárodní trase E 14 upravili veřejně prostranství a podél silnice upravili chodníky a okrasné záhony.
  7. O našem občanovi Vítězslavu Šedovi uveřejněn celostránkový článek o jeho odchodu v roce 1968 do Ameriky /USA/ bez povolení československých úřadů. Článek má hlavičku Pět let za velikou louží, a popisuje se v něm, proč odešel, atmosféra pobytu v USA a důvody návratu.

Všechny tyto zprávy tisku jsou uloženy ve sbírce dokumentů ke kronice obce.