Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Činnost národního výboru

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Činnost národního výboru

Letošní rok 1976 se stal významným provedením voleb do zastupitelských orgánů. Byly konány v říjnu 1976. O tom však bude hovořeno ve zvláštní kapitole pod heslem VOLBY. Neměly vliv na personální změny na místě administrativního pracovníka. Jinak však došlo k závažným změnám vedoucích pracovníků Místního národního výboru, v radě i na místech poslanců, kterýžto sbor byl značně omlazen. Vlastní činnost národního výboru, t.j. schůze rady MNV, plenární zasedání, veřejné plenární zasedání nebo veřejné plenární zasedání, bylo konáno pravidelně podle ročního plánu i podle volebního programu. Úřední hodiny na MNV zůstávají beze změny.

Dnem 1. ledna 1976 byl zaveden pro národní výbory zcela nový způsob účtováni a vedení účetních knih. Vše podstatně zjednodušeno. Tímto dnem převzala téměř veškerou agendu Početnická stanice v Českých Budějovicích, podnik racionalizační techniky, u něhož se pracuje nejmodernější technikou samopočítacích strojů. Národní výbory posílají této stanici jen podklady finančních příjmů a výdajů zapsané předem do pokladní knihy. Doklady přiloží. Po skončení jejich zpracování obdrží zpět tzv. sestavy na dlouhých karbonových papírech, v nichž je uvedeno, jaké částky byly na jednotlivé kapitoly rozpočtu využity v účetním měsíci a od začátku roku až do konce posledního účtovacího měsíce. Účtujícímu pracovníku národního výboru odpadá pravidelný, dost pracný, měsíční i čtvrtletní výkaz hospodaření.