Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Národní výbor se stěhuje

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Národní výbor se stěhuje

V zápisech za rok 1973 /díl V., str. 80/ jsme uvedli pod heslem NÁRODNÍ VÝBOR VYKUPUJE DOMY, že došlo ke koupi bývalého hostince U Kalkušů /čp. 13/ a rodinného domku manželů Poldových /čp. 35/, protože oba domy jsou určeny podle Územního směrného plánu k demolici. Rodina Foldova uvolnila tento domek dne 1.9.1976 a přesídlila do Českých Budějovic. Protože demolice obou zmíněných domů je zatím v nedohlednu, přemístil se národní výbor dne 20.10.1976 do domku čp. 35, jehož vybavení je neporovnatelně lepší než kanceláře v dosavadních prostorách čp. 71. Tyto místnosti bývalého MNV mají být využity po úpravě pro dětskou poradnu, jíž jsme u nás postrádali, takže maminky byly nuceny navštěvovat poradnu v Boršově n/Vlt. Umístěním národního výboru v čp. 35 získal tak MNV daleko více prostoru, který byl velmi dobře vybaven, takže důstojně reprezentuje naší obec.