Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Rozpočet 1976

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Rozpočet 1976

Rozpočet schvaluje finanční komise a rada MNV.

Ke konečnému schválení byl předložen plenárnímu zasedání dne 28.12.1975. Sestává z následujících položek výdajů a přijmu:

VÝDAJE: