Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Zemědělství

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Zemědělství

Jak už bylo v předchozích zápisech uvedeno, máme v naší obci jen jednoho samostatná hospodařícího rolníka, který přes mnohá přesvědčování národního výboru i JZD v Rožnově /státní statek/, na jehož katastru se jeho pozemky nalézají, trvá na své samostatnosti, dané mu zákonem, i když jeho způsob hospodaření není právě pokrokový, a co do hektarových výnosů právě úspěšný. Plní však všechny předepsané dodávky, rok od roku okresním národním výborem zvyšované. Majitelkou této selské usedlosti čp. 241 je Miluška Masáková, která na výměře 4,6 ha pracuje se svým mužem, jinak signalistou ČSD železniční stanice Boršov nad Vlt. Odborný pozorovatel, ale i laik, by způsob práce označil spíše za robotu neblahé paměti, než za radostné obdělávání půdy. I tak však si podle informací některých občanů z řad požárníků, kterým musí být dovoleno vstoupit do bytu z příčiny požární ochrany, si stojí dobře. Starší auto, které po celá léta stojí na špalkách, nová moderní ložnice, která je složena na půdě rovněž několik let bez užitku, to dosvědčuje. Úroveň jejich hygieny je na zarmucující výši.

Pokud jde o úrodu byla u nás i na Českobudějovicku slabší než předchozí léta. Způsobilo to velké polehnuti obilovin v době jejich zrání v červencové průtrži mračen, o němž je zvláště hovořeno v jiné kapitole těchto ročních zápisů.