Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Co předcházelo volbám

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Co předcházelo volbám

Předcházela jim veřejná předvolební schůze, svolaná VO KSČ a Národní frontou. Pozvánka doručena do každé domácnosti, cílem je zhodnocení výsledků při realizaci uplynulého volebního programu, a příprava nového volebního programu, kterým bude obec reagovat na závěry XV. sjezdu strany promítnuté do místních podmínek.

Schůze se konala v pátek dne 24.9.1976 v sále kulturního domu ve Včelné. V pozvánce se uvádí, že se tak každému občanu dostává možnost seznámit se s kandidáty a vyjádřit své stanovisko k volebnímu programu, a vztah k dalšímu rozvoji socialistické společnosti u nás.

Zvláštním dopisem poděkoval místní národní výbor a Národní fronta všem občanům za aktivitu v předvolebním období i za práci, kterou provedli při uskutečňování minulého volebního programu. Dopis pak vyzývá k plné účasti na volebním aktu, dává poslední pokyny nemocným a v den volby nepřítomným. Agitátoři se dostaví k lůžku nemocného a tam se volební akt provede. Dopis končí takto:

"Jsme přesvědčeni, že nebude ani jednoho z vás, kdo by svým hlasem pro kandidáty Národní fronty nevyjádřil svůj vztah k socialismu, pokroku a míru".