Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Průtrž mračen

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Průtrž mračen

Ovšem pak přišly dny 26. a 27. července, které natropily deštěm velké škody. Déšť dosáhl intenzity padesátileté až stoleté vody. Komise ONV zjistila pochůzkou v ulicích Rybákova, Jiráskova, Dlouhá, Třída 5. Května, v celém novém sídlišti a v Lesní kolonii, že v místech, kde je v současné době rozestavěna kanalizace v akci "Z", nejsou dosud zabudovány kontrolní šachty, došlo k nadměrnému přívalu vody, který nestačily šachty pojmout, k jejich narušení, vymletí okolní zeminy a tím i ke značnému porušení vozovek a chodníků. V místech, kde je již kanalizace včetně komunikace vybudována /nové sídliště, Dlouhá ulice, u požární nádrže/ došlo vlivem výše uvedených skutečností k zvednutí poklopů šachet a k potrhání penetrovaného povrchu vozovek. Voda odnesla materiál na povrchu vozovek a v mnoha místech zatopila sklepy obytných domů a studny s pitnou vodou. K značnému narušení došlo v pohostinství Jednoty U Kalkušů a ve sklepě kulturního domu. Požární nádrž v Dlouhé ulici přetekla. V požární nádrži v Lesní kolonii v důsledku přepadu z vodojemu na Vávrově kopci, došlo k zvednutí hladiny, a přepadem přes hráz byly rovněž zatopeny sklepy a studny domků v blízkosti.

V mnoha případech byly vyplaveny žumpy a proudy tekoucí znečištěné vody zaplavily četné studny. Tekoucí vody po Třídě 5. Května /hlavní silnice/ dosáhly při chůzi výše téměř po kolena. Českobudějovický i náš požární sbor měl práci po celou noc. Českobudějovická pojišťovna projednala četné žádosti o náhradu škod, které však likvidovala velmi rychle a ke spokojenosti pojištěnců.

Letošní podzim byl nebývale bohatý na květy, zejména růží. V červnu a červenci se vedry zdrželo květenství a vegetace vůbec, a tak se podzim snažil ze všech sil škody nahradit. Tak bohatě a krásně kvetoucí růže jsme mnohdy neviděli ani uprostřed léta. V době, kdy na zahrádkách kvetou jiná léta jen chryzantémy, jsou letos růže i jiřiny v nebývalé bohatém květenství. To všechno ovlivnilo krásné počasí, které podle denního tisku, bylo dne 9. a 10. října druhé nejteplejší za posledních 200 let /23°C/.