Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Volby 1976

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Volby 1976

Ve dnech 22. a 23. října 1976 byly po skončení předchozího pětiletého volebního období, konány nové volby do zastupitelských orgánů /Sněmovna lidu federativního shromáždění, Sněmovna národů Federálního shromáždění, České národní rady, místní národní výbory. Volební komise měla 8 členů, přítomni byli 2 zástupci OV KSČ a ONV České Budějovice. Byla jen jedna volební místnost /kulturní dům/. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 749 voličů, volební lístky však mohly být vydány jen 735 voličům /zahraniční cesty atd./. Bylo odevzdáno 735 platných hlasovacích listků. Plný počet hlasovacích lístků byl odevzdán pro tyto poslance: Fríd Václav, Josef Chrt, Zdeněk Pils. Ostatní poslanci měli o jeden hlas méně, a jeden /Otmar Čížek/ o tři hlasy méně. Do okresního národního výboru byl jako poslanec zvolen náš občan Rudolf NOVÁK mladší, a počtem hlasů 734. Ze zvolených poslanců bylo již v předchozím vo-lebním období 9 poslanců. Ostatní jsou vesměs noví. Podle sociálního rozvržení je 11 dělníků, 14 úředníků. Podle věku jsou 4 poslanci ve stáří od 20 do 30 let, 11 poslanců ve věku od 30 do 40 let, 6 poslanců od 40 do 50 let, 3 poslanci od 50 do 60 let. Jeden poslanec je ve věku přes 60 roků.

Volby proběhly v naprostém klidu: Během části jejich konání zahrála před kulturním domem dechová hudba BABOUCI z Dasného. Manifestační volbu vykonaly: Svaz českých žen, Český červený kříž, Český svaz za-hrádkářů. Tento svaz provedl krásnou květinovou výzdobu volební místnosti, která byla velmi chválena pří-tomnými zástupci OV KSČ a ONV.

ZVOLENI BYLI: Václav BABKA, hospo-dářský pracovník OV ČSTV, Otmar ČÍŽEK, technik KZSP, Jana ČÍŽKOVÁ, učitelka, Václav FRÍD, instalatér, Marie GASSELDORFEROVÁ, úřednice soudu, Jan HOUSKA, stavby-vedoucí KZSP, Josef CHRT, dělník, František KALAMÁR, svářeč, Jan KOUDELKA, zedník, Bohumil KOVAŘÍK, metodik učebních pomůcek, Zdeňka KREPSOVÁ, dělnice, Ludmila LETFUSOVÁ, důchodkyně, Rudolf NOVÁK důchodce, Zdeněk PIIS, dělník, Stanislav PRAŽÁK, učitel, Adolf RATAJ, pracovník KOR, Pavel ROŽBOUD, dělník, Karel SARAUER, slévač, Pavel ŠANDERA, stav. technik, Josef ŠMÍD, šofér, Bohuslav URBAN, technik, František VAVROCH, právník, Karel VÁVRA, vozmistr ČSD, Miluše VINICKÁ, vedoucí prodejny potravin, Jan VÍTOVEC, příslušník SNB. Celkem 25 poslanců.