Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Víceúčelová budova

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Víceúčelová budova

Na začátku roku 1976 zapsal si kronikář v konceptu následující odstavec:

V tomto roce konečně dojde ke stavbě víceúčelové budovy MNV, o níž jsme se již zmínili v zápise za rok 1975. První krok v tomto roce 1976 byl učiněn dne 8.3., kdy předseda MNV Bedřich HOUSKA svolal informační poradu určitých osob, které MNV plánoval jako vedoucí osoby na stavbě /vedoucí stavby, mistr stavby, skladník-zásobovač/. Nabízenou funkci však jednoznačně odmítli: František Mach, Karel Sarauer a Josef Zikeš.

A tak píšeme na konci roku 1976 další odstavec, v němž musí kronikář konstatovat, že jeho optimizmus byl přílišný, protože střídmá skutečnost konstatuje, že se stavbou se v tomto roce nejen nezačalo, ale že dokonce nejsou ještě na ni vyhotoveny ani plány. Konečně plány byly na začátku roku 1977 MNV předány. Podle schváleného volebního programu by se mělo se stavbou začít. Bude to těžká zkouška organisační schopnosti nového vedení obce.