Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Výstavba rodinných domků

V roce 1976 pokračovala výstavba rodinných domků zvýšeným tempem. Popisná čísla byla přidělena těmto vlastníkům rodinného domu:

Jaroslav a Johanna Dvořákovi ... čp. 323
Václav a Ludmila Kahounovi  ... čp. 325
Bohumír a Vlasta Šimkovi   ... čp. 326
Milan a Eva Vášovi      ... čp. 327
Pavel a Blanka Rožboudovi  ... čp. 328
Josef a Kristina Soukupovi  ... čp. 330
Bohumil a Anna Nesrovnalovi ... čp. 335
Václav a Ludmila Bílkovi   ... čp. 339
Karel Miesbauer       ... čp. 342
Jan a Blažena Voráčkovi   ... čp. 346
Jan Paluš          ... čp. 347
Bedřich a Jaroslava Klečkovi ... čp. 349

Celkem tedy bylo v roce 1976 postaveno 12 rodinných domů. Jak vidno, pořadová čísla nejdou za sebou, ale podle toho, kdy stavba byla v začátku. Stalo se tak proto, aby dovážený stavební materiál pro tento účel v době, kdy stavba je opuštěna, protože budoucí majitel rodinného domku je zaměstnán, mohl býti podle tohoto přiděleného popisného čísla vyložen u správné budovy. Národní výbor chtěl tedy vyjít stavebníkovi vstříc, a číslo popisné přidělil, ačkoliv to odporuje předpisové praxi, kdy jsou tato čísla přidělována jen po kolaudaci stavby orgánem okresního národního výboru.

Koncem roku 1976 je dále rozestavěno na 60 novostaveb. Podle evidence na MNV je toho času postaveno a osídleno 336 rodinných domků se 422 bytovými jednotkami.