Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Vodovod

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Vodovod

V úterý dne 16. března 1976 nastala pro život naší obce ta historická chvíle - zahájení práce na vodovodu, z něhož bude Včelná zásobena pitnou vodou po dokončení druhé vodní nádrže na Vávrově kopci a po dokončení údolní přehrady v Římově. Tuto práci bychom ale sami o sobě nemohli začít, kdyby nebylo té skutečnosti, že nár. pod. Benzína započal pro svůj vodovodní řád hloubit toho dne příkop pro položení jeho železného přívodního potrubí poměru 15 cm, jímž poteče voda do jejich závodu, který je zatím ještě ve výstavbě.

Výkop se provádí od vodních nádrží na Vávrově kopci, jde ulicí Sokolovského až na křižovatku s ulicí Dlouhou. Do této rýhy v koruně široké až 2 m, hluboké 1,40 m a na jejím dně široké 1,30 m, bylo položeno potrubí vpravo při pohledu od vodojemů, a naše vodovodní potrubí z umělé hmoty o tloušťce 1 cm a o průměru 10 cm, je položeno po levé straně příkopu. Zatímco vodovodní potrubí Benzíny navazuje tak na potrubí položené již před tím v Dlouhé ulici v r. 1975, naše potrubí v délce asi 150 m končí na křižovatce Sokolovského ulice s ulicí Dloubou a je slepě zakončeno na začátku ulice Sokolovského /od lesa/.

Stavbu vodovodu pro Benzínu provádějí Vodní stavby n.p. Sezimovo Ústí, naše potrubí svařilo z dílů 10 m dlouhých a položilo je najednou v celé délce 150 m město české Budějovice - vodohospodářská služba. V zájmu pravdy je třeba říci, že položení našeho potrubí bylo provedeno bez souhlasu ONV, který má obavy, že když toto potrubí nebude zatím pod tlakem vody, může dojít k jeho poškození. Tuto domněnku však vyvracejí jiní vodohospodářští pracovníci. A tak jsme potrubí položili, jak se říká, načerno! Je v tom jedna velká přednost ekonomicky zdůvodněná: ulice nebude již znovu nákladně odkrývána pro položení našeho potrubí. Naopak by se mohlo přikročit k pokrytí vozovky bezprašným povrchem, který je povinen, podle dřívější dohody, udělat n.p. Benzína. Výkop v délce asi 150 m byl proveden mechanizací za 3 dny. Oboje potrubí pak bylo položeno během jednoho dne. O pracovní sobotě dne 3.4.1976 bylo naše potrubí podloženo pískem, než bude zahrnuto buldozerem.