Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Kanalizace

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Kanalizace

V lednu 1976 za mimořádně teplého počasí bylo vyhloubeno v Družstevní ulici posledních 50 m, a položeno potrubí pro kanalizaci ve směru ke křižovatce s ulicí Na Vyhlídce. Tim je v celé Družstevní ulici položena kanalizace, a již na začátku tohoto roku je tam dokončen první rodinný domek manželů Petroušových, čp. 320. K několika dalším rozestavěným rodinným domkům se zřizují studny a hloubí kanalizační přípojky.

Dne 10. a 11. dubna 1976 provedena výstavba kanalizační sítě v Tyršově ulici od křižovatky s ulicí Witthanovou až na křižovatku s Jiráskovou ulicí. Bylo opět použito mechanizace n.p. SIGMA Včelná s pětičlennou brigádnickou pomocí. Na hloubení, položení a zasypání stačily jen dvě půldne volných dnů, soboty a neděle.

Tentokrát uvedeme výjimečně podrobně, kolik rour a jakých délek bylo na pokládáni kanalizace použito. Uvedeme zde také první nepříjemnost, která se stala při vykládce rour na železniční stanici v Boršově n/Vlt. Při vykládce dvou železničních vozů a jejich odvozu autem, řidič Karel SEVERA z Boršova č. 225 uklouzl, spadl z auta a zlomil si ruku. MNV Včelná sepsal oznámení o úraze, řidič byl ošetřen v nemocnici v Českých Budějovicích.

Na pracích provedených v lednu a dubnu 1976 bylo celkem odpracováno 1932 hodin, včetně vykládky železničních vozů. Z toho bylo 331 hodin nehonorovaných. Na kanalizaci v Tyršově a Husově ulici bylo použito 236 kusů bet. rour průměru 30/125 cm a 93 kusů 40/125 cm, 10 kusů betonových skruží průměru 100/50 cm, 10 kusů beton. kónusů a 10 kusů litinových poklopů. Od 17.4.1976 se pracovalo na výstavbě kanalizace ve Witthanově ulici od křižovatky s ulicí Tyršovou až na její zakončení u lesa. Díky mechanizaci se každý vyhloubený úsek založil potrubím, zaházen, uhutněn a terén urovnán, takže nedošlo k přerušení uličního provozu. Na této práci, která byla a velkými přestávkami dokončena dne 18.8.1976, se pracovalo celkem 18 dnů, odpracovalo se 1206 hodin, z toho 162 neplacených. Celkový finanční náklad 201.000.- Kčs, z toho na mzdách bylo vyplaceno 33.000.- Kčs. Spotřeba Materiálu: 9 kusů skruží průměru 100/50 cm, 9 ks. kónusů průměru 100/70 cm, 9 kusů litinových poklopů, 30 ks beton. rour průměru 30/400 cm, 30 kusů rour pr. 300/400 cm, 60 ks rour 30/125 cm a 72 ks rour 40/125 cm.

Při kontrole těchto prací prováděných v akci "Z" /čís. 9/76/ a 11/76 provedené orgánem ONV, konstatuje se dokončení prací, kromě revisních šachet. Ty je třeba ještě dokončit. Národní výbor se k této práci již nedostal, protože jednak ochabl zájem vedoucích s blížícími se volbami do zastupitelských orgánů a také proto, že MNV neměl k disposici důchodce, kteří se touto prací dříve zabývali. Jak se ukázalo při velké průtrži mračen v červenci 1976, o níž je hovořeno v kapitole o počasí, došlo k značnému poškození nedokončené kanalizace. Revizní šachty nejsou dokončeny ještě ani v břenu 1977, kdy jsou tyto zápisy za rok 1976 dokončovány.

Nové vedení národního výboru po provedených volbách ukončilo kapitolu kanalizace těmito pracemi: Dne 6.11.1976 byla zahájena výstavba kanalizace v Rybákově ulici od křižovatky s Witthanovou ulicí až téměř na křižovatku s Jiráskovou ulicí, k níž chybí asi 20 m délky. Práce byla skončena dne 18.11.1976 a bylo na ní odpracováno 152 hodin, z toho neplacených bylo 122.