Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Cesty

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Cesty

Malá úprava cesty byla provedena v ulici Rybákově a Tyršově od 20.11.1976. Odpracovalo se na ní 96 hodin, z toho bylo 17 hodin neplacených.