Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Pošta

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Pošta

Počet telefon. účastníků:

Podle nového telefonního seznamu, který byl v roce 1976 po delší době vydán, zjistil kronikář dost pracně přesný počet osob a závodů, které mají telefonní stanici. Včelná: 9 závodů, 48 soukromníků = 57 účastníků. Boršov: 3 závody, 42 soukromníků = 45 účastníků. Tím opravujeme případné rozdíly v jejich počtu, jak byly v předchozích záznamech snad uvedeny.

Poštovní výkony:

Pokračující výstavbou rodinných domků, jakož i zvýšenými výkony pošty při výplatě důchodů po jejich zvýšení od 1. ledna 1976, bylo nutno k zlepšení práce pošty i v zájmu občanů rozděliti doručovací okrsek Včelná na dvě části. Od uvedeného dne doručují poštu a důchody dva pracovnici. V dřívějších zápisech o poště jsme uvedli, že částka vyplácených důchodů u nás má výši 280.000.- Kčs. Tato výše není správná. Správná částka výplaty důchodů je Kčs 257.647.- Tuto práci zvládnout nebylo v možnostech jednoho pracovníka. Proto došlo k rozdělení okrsku.