Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Vítězný únor

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Vítězný únor

Dne 20.2.1976 byl oslaven den 25. únor 1948, kdy se dělnická třída pod vedením KSČ a za pomoci SNB a Lidových milicí ujala moci ve státě, tehdy zvaném Československá republika. Na památku, tohoto již 28. výročí, dostal den 25. únor přídomek "Vítězný".

Oslava se konala v kulturním domu za účasti 84 občanů, z toho 11 mládežníků SSM. Projev za nepřítomného Jana Loberšínera přečetl předseda MNV Bedřich Houska. Trval 30 minut. Kulturní vložka pionýrů základní devítiletky z Rožnova, jedna z nejlepších na Včelné provedených, trvala 15 min. Začátek v 19,15, konec ve 20,05 hodin. Slavnostní schůzi řídil Bohusl. NEJEDLÝ, předseda KSČ.