Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Oslava MDŽ

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Oslava MDŽ

Konala se 6.3.1976 v kulturním domu od 14 hodin. Pozvánky doručeny do každého domu. Zahájil předseda Národ ní fronty Stanislav ČAPEK, kulturní vložka naší Mateřské školy a slavnostní projev zástupce okresního výboru Národní fronty. V průběhu slavnosti podáno občerstvení. Pro poslech i tanec /žena s ženou - kde jste zůstali nějací muži?/ zahráli místní hudebníci /dvoje housle, troje harmoniky, bicí nástroje/. Některé ženy odcházely dříve, jiné zůstaly až do konce - prý pro tu hudbu. Byli přítomni: předseda VO KSČ, předseda MNV a předseda školské a kulturní komise. Konec téměř v 19 hodin.