Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Májové oslavy

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Májové oslavy

Konaly se dne 30. dubna 1976 v sále kulturního domu v 19 hodin. Program: 1/Vystoupení žáků ZDŠ z Rožnova, 2/ Slavnostní projev delegáta XV. sjezdu KSČ, 3/ Závěr. Hrála oblíbená dechovka Rozvařilka z Českých Budějovic.