Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Velká říjnová socialistická revoluce

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Velká říjnová socialistická revoluce

Oslava se konala v pátek dne 5.11.1976 s tímto programem: 16,00 hod. sraz všech účastníků lampiónového průvodu u MNV, 16,05 - odchod průvodu k památníků padlých a umučených v 1. a 2. světové válce, a k památníku na pobyt Rudé armády, 19,00 slavnostní schůze v kulturním domu - projev a promítnutí dvou krátkých filmů. Před zahájením slavnostní schůze zahráli místní hudebníci. Pozvánky do každého domu. Přítomno 117 občanů. Během pochodu lampiónového průvodu vypáleny rakety - malé děti si strachem poplakaly, jak to bylo konstatováno na schůzi NF dne 8.12.76 při hodnocení této oslavy.