Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Mezinárodní den dětí

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Mezinárodní den dětí

Konal se v sobotu dne 29.5.1976. Oslavu připravily a všechny rodiče a děti srdečně pozvaly organisace TJ Sokol, SSM, ČSŽ a všechny další organisace Národní fronty ve Včelné, jak bylo na pozvánkách uvedeno. Program: V 10 hodin U Kalkušů dobrodružný film. Odpoledne ve 14 hodin na stadionu ukázky soutěží dětí i dospělých BPOV /buď připraven pro obranu vlasti/ - šplh, hod granátem, běh závod na koloběžkách a tříkolkách, jízda zručnosti na kolech a ukázky cvičení žen na trampolíně. Všechny tyto akce připravila TJ Sokol. Další akce připravily výše uvedené složky. Jako atrakce byl proveden seskok parašutistů Svazarmu. Byl to opravdu vydařený den.