Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - 1. ples N.F.

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

1. ples N.F.

U jednoho podniku zábavy však musíme udělat výjimku. Byl to 1. ples pořádaný Národní frontou, ples, který se nepovedl. Proto ta samostatná kapitola. Národní frontu představují organisace KSČ, ČSŽ, TJ Sokol, SČSP, SSM, ČSPO, ČČK, ČOZS, SVAZARM, DV Jednota a Obec Baráčníků. Ples se konal v sobotu 29.1.1977 v kulturním domu, vstupné Kčs 12.- Hrála hudba ministerstva vnitra "Vltava", kapelník Jiříček. Bohatá tombola.

To všechno je uvedeno na hezky graficky upravené pozvánce s přiloženou vstupenkou, kterou si zakoupil při zvaní na ples kronikář, přestože jinak má volný přístup na všechny podniky toho druhu. Ples se podle hodnocení na NF nevydařil proto, že byla mizivá účast a celkem málo kvalitní hudba, která - aby to táhlo - se skryla za hlavičku ministerstva vnitra, což byli ve skutečnosti členové Sboru národní bezpečnosti z Českých Budějovic. A když není dobrá hudba, tak příslušníci českého národa mají po radosti. Náš slavný Bedřich Smetana přece řekl při poklepu na základní kámen Národního divadla v Praze: V HUDBĚ ŽIVOT ČECHŮ. Tombola byla opravdu bohatá a cenná. Jedna z výher byla: auto drobného štěrku. Protože bylo málo přítomných, dostalo se na více výherců. Čistý výtěžek - díky předprodeji - byl uspokojující: Kčs 1.600.-

A tak předseda MV NF Stanislav ČAPEK se při hodnocení tohoto plesu na schůzi NF vyjádřil sebekritiku, že ples se nevydařil, účast byla pramizerná, hudba nevalná a omlouval se, že byl iniciátorem této akce. Kronikáře tato sebekritika trochu dojala, a musí přiznat, že předseda Národní fronty byl veden dobrým úmyslem pomoci financím NF a snahou dostat "dohromady" všechny občany.

Zatím co záměr finanční se vcelku zdařil, společenský efekt trochu selhal. Snad to bude příště, doufejme, trochu lepší.