Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Jak jsme četli

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Jak jsme četli

Z ročního výkazu knihovny je patrno, že se proti Iónskému roku počet čtenářů a výpůjček zvětšil. Výpůjčky: 24 Marxismus, 148 ostatní politická, 58 přírodověda, 31 zemědělská, 68 technická, 230 jiná poučná literatura, 2637 beletrie. Mládež se podílela na výkonu knihovny těmito čísly: 469 naučná, beletrie 1021. Celkem bylo výpůjček 4686, t.j. téměř o 700 více než v roce 1975. Vypůjčete časopisů bylo celkem 3167, z toho připadá 650 na ostatní politické čtení, 500 na techniku, 850 na jinou naučnou a 785 na jinou naučnou literaturu pro mládež.

Celkový počet výpůjček se proti roku 1975 zvýšil o 1700. To je úspěch, i když přihlédneme k tomu, že se zvýšil počet obyvatel asi o 30 občanů. Počet knih se zvětšil o 81, časopisy o 14. Ubyly 2 tituly, takže celkový efekt zvýšení je číslice 79. Počet čtenářů je 210, z toho do 14 let 54, do 19 let 25. Za rok 1976 bylo instalováno v knihovně a její předsíni 18 nástěnek, 8 výstavek a 1 beseda pro ženy.

Knihovnu vede nadále Anna HOUSKOVÁ. Vede ji velmi dobře. Předseda NF Stanislav ČAPEK ji při letošním MDŽ podaroval věcným darem. Letos pak poprvé byly na vývěsní tabuli velmi vkusně zveřejněny výsledky práce naší knihovny v porovnání s několika předešlými roky.