Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - TJ Sokol

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

TJ Sokol

Výroční členská schůze konstatovala, že je konána v 60. výročí VŘSR a ve 20. výročí trvání ČSTV. Zdůraznila význam XV. sjezdu KSČ a naplňování linií XIV. sjezdu. Schůze chce dokázat, že i naše TJ se chce podílet na úkolech, které stojí v tomto novém volebním období před všemi složkami Národní fronty. Členové byli zapojeni do agitačních dvojicí. Dva členové byli doporučeni jako poslanci do národního výboru, a také zvoleni. Byl uzavřen závazek na odpracování 2000 hodin na akcích "Z", především na výstavbě víceúčelové budovy, a dalších 300 hodin na dokončovacích pracích v naší obci na rok 1977. Členská základna: 102 členů včetně žáků, z toho 56 mužů, 16 žen, 14 dorostenců a 16 žáků. Získáno 5 nových členů. Aktivně pracuje ve sportu 72 členů, a to v oddílech základní tělesné výchovy, v oddílech kopané a lední metané. Jednota je hospodářsky zajištěna z vlastních zdrojů /výsledky hospodaření ubytovny/. Lituje se však, že je jen málo využíváno vlastních zařízení /sportovní areál a víceúčelové hříště/. Proto se opět apeluje na rodiče členů TJ, aby věnovali více volného času sportovní činnosti.

Tělocvičná jednota se podílela se složkami NF na zajištění Dne dětí, dále zajistila přespolní běh o pohár MNV a ONV, fotbalový turnaj mužů a ukázkové cvičení žen na víceúčelovém cvičišti. Toto veřejně vystoupení dvanácti dívek bylo hodnoceno velmi kladně. Oddíl ZRTV plní vůbec své úkoly velmi dobře, přestože jde většinou o matky s nedospělými dětmi.

Za to oddíl mužské kopané si nevede příliš úspěšně. Již v roce 1975 klesl o třídu a v té se během r. 1976 umístil až na 5. pořadí. To snad byl jeden z hlavních důvodů, proč výbor TJ usnesl a odhlasoval, nepřihlásit mužstvo do nového ročníku mistrovských soutěží. Nakonec však po protestu mužstva, bylo toto rozhodnutí změněno. Tento nesoulad mezi výborem a mužstvem nakonec vyústil ve značném počtu přesunů ve výboru, který dobrovolně i nedobrovolně opustili někteří členové. Zpráva o činnosti TJ pro MV NF se o této trochu trapné věci nezmiňuje, ale je známo, že jednání bylo velice bouřlivé, a že došlo i k osobním urážkám, které nechceme zde opakovat. Předsedovi TJ Bohuslavu URBANOVI se nepodařilo situaci uklidnit, a protože odpor byl značný, a hospodář TJ a současně předseda MNV Bedř. Houska ml. nemohl promluvit, opustil ještě se čtyřmi členy výboru schůzi. Na to byl zvolen nový výbor.