Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Svazarm

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Svazarm

Vlastní náplň - sportovní střelba nebyla uskutečněna z důvodů odejmutí zbraní pro nevyhovující uskladnění. Bylo svoláno 8 výborových schůzí s účastí 90 %ní. Brigádnická činnost: na areálu střelnice - 50 hodin, pomoc národnímu hospodářství 25 hodin, při společných akcích NF bylo odpracováno 96 hodin. V roce 1977 se očekává sportovní činnost - střelba, protože se zlepšily podmínky pro její uskutečňování.