Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Český svaz žen

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Český svaz žen

Spolu s Českým červeným křížem je náš český svaz žen nejaktivnější organisace Národní fronty. To je skutečnost, kterou rok od roku stéle v našich zápisech zaznamenáváme. Zde jsou výsledky za rok 1976.

Získal tři nové členky, na pomoc lesnictví odpracoval 300 hodin, při zlepšování životního prostředí /pomníky, záhony, čekárny ČSAD atd./ odpracoval 250 hodin. Tento počet hodin je však menší, než si naplánoval /800 hod./, protože dosud nebyla zahájena výstavba víceúčelové budovy. Bylo sebráno 960 kg starého textilu a papíru, 19.100 kg železného šrotu. Získal 2 dobrovolné dárce krve. Na fond solidarity věnoval 500 Kčs. Jako pomoc při rozvoji masové tělovýchovy se naše ženy zapojily do pravidelného cvičení. Svaz žen se zúčastnil všech oslav pořádaných v obci a všech veřejných schůzích. Navštívil Národní divadlo a zúčastnil se prohlídky. To, co je výše uvedeno, bylo vykonáno na plnění závazku na počest 55. výročí KSČ.

Mimoto bylo ještě vykonáno: Členky výboru bez politické příslušnosti dokončily 1. rok politického školení při Lidové akademii, konané u nás. Provedena jedna beseda v rámci založení KSČ. Na pořádání oslavy MDŽ přispěl svaz částkou Kčs 300.-, navštívil 31 přestárlých žen, upoutaných na lůžko a přinesen jim dárek /bonboniéra/. Svaz se také zúčastnil národní směny dne 3.4.76. Měl aktivní účast na MDD, dárečky v hodnotě Kčs 250.-, na dětský karneval se přispělo částkou Kčs 400.-. Svaz pořádal jako vždy velmi úspěšný společenský ples. Třikrát navštívil jihočeské divadlo.