Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Zahrádkáři

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Zahrádkáři

Tento svaz v roce 1976 značně oživil svou činnost. Má již třiadvacet členů. Kronikář nemá k disposici přesná čísla, ale ví jako člen, že ještě na počátku roku 1976 byla v pokladně této organisace mizivá částka peněz. Celoroční hospodářství skončilo však velmi úspěšně. Organisace totiž využila se svolením JEDNOTY České Budějovice nepoužívané prodejny a zahájila tam výkup ovoce a lesních plodin.

Tato akce se tak stala známou, že své plodiny k nám na Včelnou vozili i občané z Boršova a Kamenného Újezda. Tak bylo na mošt vykoupeno následující množství ovoce: Jablka - 21.854 kg, třešně - 2.216 kg, švestky - 4.740 kg, rybíz červený 434 kg, rybíz černý 666 kg, angrešt 267 kg, borůvky 1.218 kg. Nakoupené ovoce a plodiny byly ihned prodávajícím proplaceny. Celkem vyplaceno Kčs 55.367.-

Tak se výkup opět po dvou letech vrátil, díky zahrádkářům, na Včelnou, když sběratelka v Kamenném Újezdě, tak jako naše někdejší sběratelka Alžběta Prokešová se této činnosti vzdaly pro malou odměnu a značnou časovou náročnost. Největší zásluhu na výkupu mají: předseda Jos. ŠPÍRAL, jednatel Stanislav PRAŽÁK a Josef CHRT, kteří odpracovali 260 nehonorovaných hodin. Tuto skutečnost velmi kladně hodnotila VO KSČ.

Organisace zahrádkářů se činně podílela na sběru šrotu, který se promítl i do pokladny. Na akcích "Z" odpracovali její členové 229 hodin. Jaký úspěch měla tato organisace při výzdobě volební místnosti, je uvedeno v kapitole o volbách. Dodejme, že se prosadila i politicky, když její tři členové byli zvoleni poslanci MNV /Stanislav Pražák, Josef Chrt a Pavel Šandera/. Zmíníme-li se nakonec o skutečnosti, že organisace přikročila pro své členy i k nákupu umělých hnojiv, dá se říci, že všechny počáteční těžkosti jsou již za námi a že organisace je schopna dále se rozvíjet přes to, že v sousedním Boršově má velmi vyspělého "konkurenta".