Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - SSM - socialistický svaz mládeže

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

SSM - socialistický svaz mládeže

V roce 1976 byla činnost ZO SSM hlavně zaměřena k XV. sjezdu KSČ a volbám do zastupitelských orgánů. Zúčastnili se dále besedy o průkopnících revolučního hnutí Vydrové a Prokopové. Aktivně se zúčastnili všech besed, schůzí a oslav v naší obci, Společně s českým svazem žen uspořádali besedu pro mladé občany, kteří šli poprvé k volbám; volili manifestačně. Sportovní činnost byla malá, kulturní činnost rozsáhlejší. Spolupracovali na dnu dětí. Uspořádali taneční zábavu. Na počest XV. sjezdu KSČ odpracovali 73 hodin. Pomohli při výzdobě obce k XV. sjezdu. Společně se svazem žen provedli sběr šrotu v obci a okolí. Provedli v termínu výměnu členských legitimací, jejich předání bylo slavnostní za přítomnosti zástupce okres. výboru SSM. Každý člen přitom obdržel od pionýrů kytičku. Členskou základnu rozšířili o 10 nových členů, ze staré zůstalo jen 9 členů.