Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Česká obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Česká obec Baráčníků

Mnoho nechybělo, a na konci roku 1976, byl tento spolek, který není vlastně řádnou organisací Národní fronty, dán do klidu. Nic plátno, věk sousedů a tetiček neubývá, nýbrž naopak. Noví členové se hlásí jen zcela výjimečně, a tak při přirozeném úbytku sil a ještě dalších objektivních příčinách, nikdo nechce přijímat nabízené funkce. Proto nemohla být sestavena kandidátní listina. Avšak díky ženám, které nechtěly připustit, aby došlo k zastavení činnosti právě na konci roku, v němž mělo být naopak oslaveno 40. výročí založení, funkce přijaly. A tak se v tomto významném výročí sice nekonala zvláštní samostatná slavnost, jak tomu bylo vždy v předchozích oslavách desítiletí, ale dne 4.12.1976 se konalo slavnostní seděni za velké účasti sousedních Baráčnických obcí, které se vydařilo jak po stránce společenské, tak i po stránce organisační. Velmi byly pochváleny referáty, syndičky, vzdělavatelky, kronikáře, které byly zvláště zaměřeny na dobu prvních deseti let trvání.

Úspěšné seděni jakoby vlilo novou mízu, a tak se dá očekávat, že nezanikne to, co z vlasteneckých pohnutek bylo před čtyřiceti roky vybudováno. Snad by to i byla škoda, protože Baráčníci jsou tu právě proto, aby se udržely staré zvyky našich předků, i jejich kroje. A tak, i když se zdá v dnešní době tento spolek jako nečasový, měli bychom mít k jeho práci kladný poměr. A místní výbor Národní fronty se o to upřímně snaží.