Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Český červený kříž

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Český červený kříž

Dalo by se říci, že je to "odnož" Českého svazu žen, protože převážně část této organisace jsou členkami Červeného kříže. A to se projevuje kladně i v jeho práci. Organisace překročila všechny závazky uzavřené k různým příležitostem. Za to obdržela na okresní konferenci čestně uznání. Členů na 112, z toho 93 žen. Získáno 6 nových členek, První pomoc zde poskytne 6 členů. Stalo se to ve 42 případech. Byl sbírány léčivé byliny, pořádány dvě lékařské přednášky, přispívalo se na fond solidarity. Osm dárců krve se zúčastnilo representačního plesu pro ně, šest se zúčastnilo divadelního představení. Na přípravách voleb se zúčastnilo 9 členek. Byli získáni 3 noví dárci krve, dobrovolné pečovatelky odpracovaly v rámci sousedské výpomoci tisíce hodin neplacených. Pracovalo se i na akcích pořádaných MNV /kanalizace/, pro státní statek v Boršově bylo usušeno 52 q sena. Na podpisovou akci Stokholmské výzvy míru se podepsalo 120 členů i nečlenů. Nelze se opravdu zmiňovat o veškeré roční práci, protože zpráva, která byla kronikáři zapůjčena je obsáhlá. Tak jako svaz žen, tak i ČČK je prakticky u všeho dění v naší obci.

A za to si zaslouží plné naše uznání.