Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Pohyb obyvatel

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Pohyb obyvatel

Stav obyvatelstva k 31.12.1975: 1002 z toho muži 485, ženy 517

V roce 1976
živě narozeno:   14, z toho muži 7, ženy 7
zemřelo:         11, z toho muži 5, ženy 6
se přistěhovalo: 47, z toho muži 29, ženy 18
se odstěhovalo:  30, z toho muži 15, ženy 15

Stav obyvatelstva k 31.12.1976 ... 1027, z toho muži 502, ženy 525

Až dosud se kronikář, pokud od r. 1971 kroniku vede, nezabýval jmény zemřelých a dalšími údaji této smutné věci se týkající. Tím méně referoval o narozených dětech, protože ty jsou vedeny v kronice Sboru pro občanské záležitosti i s fotografiemi. Přes to se domnívá, že by nebylo na závadu uvést jména zemřelých, zvláště když budou v tabulce uvedeny další údaje, z níž bude patrný rozsah náboženského vlivu na myšlení lidí. Celkem zemřelo 11 osob, pochováno bylo podle katolického ritu 7, husitského 1, bez nábožen. příslušnosti 3.

Z počtu jedenácti zemřely 3 osoby na srdeční mrtvici, 2 na mozkovou mrtvici, 1 na cukrovku, 3 na rakovinu, 1 osoba na sešlost věkem. Průměrný věk zemřelých 73,5 roku.


Příjmení - jméno