Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Český svaz požární ochrany

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Český svaz požární ochrany

Ve své výroční zprávě si předsedkyně našeho sboru pochvaluje, že činnost za rok 1976 byla bohatá a dobrá. Opravena požární zbrojnice. Pracovalo se /270 hodin/ na údržbě požární techniky a výzbroje. Na kanalizaci odpracováno 25 hodin. Závazek k XV. sjezdu KSČ byl překročen o 15 hodin. Nebyl však uskutečněn pátý bod tohoto závazku o uskutečnění cvičení s civilní obranou. Během sucha pomohl svaz zemědělcům zavlažovat a velmi také pomohl při průtrži mračen v dne 28.8.1976. Vyčerpali vodu z deseti domků a jedné studně. Schůzí bylo poměrně málo - asi šestkrát, školení dvakrát. Provedli protipožární prohlídky domů. K volbám navrhli 6 osob, zvoleni byli dva poslanci: Zdeňka Krepsová a Jan Koudelka. Těsně před výkonem voleb byla provedena protipožární prohlídka. Byli získáni 3 noví členové. Sbor se zúčastnil všech kulturních akcí pořádaných NF. Pořádali i tradičně úspěšný ples a vykonali zájezd do Děčína, Hřenska a Drážďan. Krajská požární ochrana provedla kontrolu jejich práce a našla některé závady, jinak bylo vše v pořádku. Zdejší sbor má 72 členů. Na výroční schůzi bylo pranýřováno, že ani jednou sbor nevyjel na cvičení, pro nepochopení některých činitelů při dopravě požárníků a požární techniky. Nový předseda MNV se vyzývá, aby pomohl příště odstranit podobné překážky. Předsedkyní sboru je nadále Zdeňka KREPSOVÁ.