Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Studna u Čtyř chalup

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Studna u Čtyř chalup

Při velké průtrži mračen v červenci 1976, o níž je zmínka na jiném místě těchto ročních zápisů, byla také zcela zaplavena jílovitou vodou z výstavby n.p. Benzina stará studna v těsné blízkosti malé osady, Čtyř chalup. Protože z této studny je zaveden vodovod do obytného domu čp. 196 /bývalý Švehlův dům/, sdělil nynější majitel tohoto domu /Hanetšlégr/ národnímu výboru, že žádá o vyčištění studny, protože studna je prý majetkem MNV. Z této studny však ručně čerpají vodu všichni obyvatelé Čtyř chalup, protože tato část obce Včelné je známa svým nedostatkem vody ve svých studnách.

Národní výbor sice provedl v r. 1955 velkou opravu této společné studny proto, že Švehlův dům byl po roce 1948 dočasně přeměněn na rekreační dětský domov, aniž MNV bylo známo, kdo je skutečným majitelem této studny. MNV udělil ještě povolení novému majiteli tohoto domu čp. 196 k připojení vodovodu na tuto studnu, protože se domníval, že skutečným majitelem této studny je národní výbor.

Aby mohl vyřídit stížnost nynějšího majitele domu čp. 196, MNV si vyžádal od Geodesie v českých Budějovicích výpis z pozemkových knih vlastníků rodinných domků ve Čtyřech chalupách. A tu došlo k překvapivému zjištění. Doslovný opis záznamu na výpisech čísel popisných 17, 18, 19 a 20 je tento:

"Sine praes: Podle protokolu sepsaného dne 11.7.1881, str. 198 podle zákona zemského ze dne 5.12.1874, č. 92 za příčinou založení nové knihy pozemní pro kat. obec POŘÍČ, poznamenává se společné právo vlastnické příslušící vlastníků usedlosti čp. 17, 18, 19 a 20 ve Včelné k studni na parcele č. 144 se nalézající".

Na podkladě tohoto zjištění MNV odmítl studnu jakkoli opravovat a uložil tuto povinnost majitelům rodinným domkům výše uvedeným /č. 17 - Sádlo, č. 18 - Petrášek, č. 19 - Samec, č. 20 - Novotný/. Tato čísla popisná jsou již uváděna v Soupise poříčských poddaných z r. 1785.