Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Věcný dar Jč. muzeu

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Věcný dar Jč. muzeu

Otec našeho občana Bohumila ČERNÉHO, bývalého starosty obce Včelná a po nějaký čas předsedy MNV, Emanuel Černý, pocházel ze staré mlynářské rodiny v Pravěticích u Vlašimi, které vlastnila malý vesnický mlýn pod rybníkem. Protože rodina byla mnohočlenná /12 dětí, samí chlapci /, dostal mlýn jen jeden, a to nejstarší syn, zatím co druzí hledali místa v jiných krajích na malých vesnických klepáčích nebo v cizině. Pět synů emigrovalo do Ameriky, tři do Rakouska.

Náš dědoušek Emanuel Černý zakotvil v jižních Čechách, ve Včelné si postavil rodinný domek čp. 9, a byl zaměstnán v Předním mlýně, v Českých Budějovicích jako stárek. U nás ve vesnici byl všeobecně oblíben. Byl to lidový typ člověka, který každého již na dálku zdravil, nikdy žádnou legraci nezkazil a pro každého měl jen úsměv, vtip a dobré srdce.

Když odešel do důchodu, ukázal, co dovedli staří sekerníci. Provedl do nejmenších podrobností na ploše 1,20 x 1,20 miniaturu jejich rodného pravětického mlýna. Mlýn se uvedl do chodu převodem litinového kola o průměru asi 30 cm, takže veškeré součástky včetně mlýnského kamene byly v pohybu: truhla s pytlíkem na mouku, karčák pod košem na kameni s třaslavým pohybem atd. Krátce a dobře: mlýn mlel.

Za dloubá léta úschovy na půdě byl tento mlýnek zapomenut, a znovu jej objevil na půdě svého rodinného domku manžel vnučky dědečka Emanuela Černého. Mlýnek pochopitelně dlouhým uložením se částečně rozeschl, takže některé součástky byly nepohyblivé. Prostřednictvím pisatele těchto řádků, jej chtěl darovat nějaké vhodné instituci, bude-li mít o něj zájem. Jediný vhodný zájemce bylo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, odkud si pro mlýnek přijeli po několika týdnech autem a odvezli jej do dílen. muzea, které jej dají do pořádku tak, aby se mlýnek radostně rozběhl a opět "mlel". Podle vyjádření odborníků muzea není vyloučeno, že po opravě bude oddirigován do jiného muzea.

Tímto darem dala naše obec Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích již druhý exponát. Prvním darem byla naše slavná "palička" na přenesení vyhlášek obecního zastupitelstva, které neslavně skončila poslední oběh v r. 1907 a druhý exponát po devětapadesáti letech daroval náš občan, jak je výše uvedeno.

Ředitelství Jihočeského muzea nezištnému dárci poděkovala dopisem.