Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Kosmonautika

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Kosmonautika

Dne 16. dubna 1976 uplynulo již 15 let, kdy první člověk na světě, sovětský občan Jurij GAGARIN vzlétl na lodi VOSTOK /Východ/ do kosmického prostoru. Pobyl tam tehdy, dne 12. dubna 1961, dvě hodiny, obletěl dvakrát naší Zeni a bez úhony se vrátil. Za těch 15 let věda tak dalece pokročila, že pobyt v kosmu se nepočítá na hodiny, ale týdny i měsíce. Uskutečnil se americký program Apollo, který vyústil v přistání prvních lidí na Měsíci a jejich bezpečným návratem na naší Zemi. Uskutečnil se však také společný let sovětsko-americký na lodích SOJUZ - APOLLO, velmi úspěšné bylo spojení obou lodí ve vesmíru a vzájemná návštěva obou posádek. Byl to historický let a odvážný jako ostatně každý další let do vesmíru. Jaká to byla odvaha před patnácti roky!

V lete 1976 přistály na povrchu MARSU americké sondy Viking. Světoví odborníci se vyjádřili, že tak kvalitní fotografické informace jsme ze vzdálené planety ještě nedostali. Život na Marsu objeven nebyl, ale přítomnost vody není prý vyloučena. Američané i Sověti připravují starty tzv. raketoplánů, které se po skončení práce v kosmu vrátí jako letadlo na zemi a bude opětně použito pro další let. V Gagarinově výcvikovém středisku u Moskvy se připravuje výběr kosmonautů pro pozdější lety. Jsou mezi nimi také českoslovenští kandidáti.

Plánů je více, ale referovat o nich není náš záměr. Důležité věci však je nutno říci, abychom svým potomkům zanechali, čeho jsme za našich dob byli svědky.