Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Celkové hodnocení roku 1976

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Celkové hodnocení roku 1976

Výsledky pracovních výkonů popisovaného roku byly zhodnoceny za celé pětiletí trvání právě minulého vedení obce, takže není třeba je zvláště uvádět. Všeobecně řečeno bylo provedeno téměř vše, co vyplývalo z volebního programu. Co však nebylo vykonáno? Červencová průtrž způsobila škody na nedokončených vpustích kanalizace. Byla snad krátká doba na jejich opravení a dokončení? Škody jsou tak velké, že bude musit znovu nastoupit bagr, aby hloubil rýhu a aby byly vyměněny vtokové roury, které jsou tlakem rozmačkány. Ještě těžší je oprava požární nádrže v Dlouhé ulici, kde dno je propustné a užitková voda se musí do nádrže dovážet, aby ji mohla rodina v kulturním domě z vodovodu odebírat. Odstupující národní výbor je bez viny na tom, že nebyly, ač měly, být zahájeny práce na stavbě víceúčelové budovy. Důvodem byly nedokončené stavební plány.

Snad tady byly ještě důvody subjektivní. Jestliže někdo je na odchodu, jeho síly a vůle značně poklesává. Je to lidské, zvláště když nebyla ani ochota u těch, kteří dříve přiložili ruku k dílu.

Nezbývá již, než popřát novému vedení národního výboru, aby mělo dostatek sil na velikou práci, která je v následujícím roce očekává: konečně zahájení stavby víceúčelové budovy, a stavba mateřské školy. Opakujme na zakončení slova předsedy NF Stanislava ČAPKA z veřejného plenárního zasedání dne 12.11.1976: "Nejtěžším úkolem bude upevnění občanského soužití a získání občanů pro práci na úkolech MNV." A k tomu MNOHO ZDARU!