Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Úvodem

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Úvodem

Na ukončení zápisů kroniky za rok 1976 jsme vyslovili přání, aby vedení národního výboru mělo dostatek sil pro práci, která je v roce 1977 očekává. Uvedli jsme zahájení stavby víceúčelově budovy národního výboru a stavbu mateřské školy. Bohužel, nic z těchto prací se v tomto roce neuskutečnilo. Důvody jsou uvedeny v zápisech za tento rok a nebudeme se proto tím na začátku roku zabývat.

Vstupujeme do 2. roku funkčního období národního výboru. Po přečtení zápisů pak zjistíme, že vedení MNV po počátečních obtížích, které jsou snad pravidlem každého začátečníka, se dobře rozběhly a práce na konci roku byla skutečně vidět. A splnilo se i částečně přání předsedy místního výboru národní fronty, o získání naší veřejnosti pro dobrovolnou práci na akcích MNV.