Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Činnost národního výboru

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Činnost národního výboru

Ve složení národního výboru došlo během roku 1977 jen k jedné změně. Člen rady MNV, František VAVROCH, nastoupil dne 1.10.1977 základní vojenskou službu /promovaný právník/. Takto uvolněné místo nebylo a nebude obsazováno. Tím se počet poslanců MNV zmenšil na čtyřiadvacet a členů rady MNV na devět.

V administrativním aparátu MNV došlo rovněž k jedné změně. Dosavadní administrativní pracovnice, Ludmila KALAMÁROVÁ, dala z důvodu péče o dítě výpověď. Pracovní poměr byl s ní rozvázán ke dni 1.11.1977. Dnem 1.10.1977 nastoupila na její místo Milena KALKUŠOVÁ /1950/, bytem ve Včelné, Rybákova 158.

Že národní výbor byl přemístěn do čp. 35, o tom jsme se již zmínili v zápisech za rok 1976 pod heslem "národní výbor se stěhuje".

Ke změně došlo ještě v úředních hodinách: pracuje se denně kromě soboty od 7 - 14,30 hod., a v pondělí a ve středu je pracovní doba prodloužena - do 17 hodin se stejným začátkem /7 hodin/.

Činnost národní výboru se projevila v počtu schůzí takto: 24 schůzí rady, 7 plenárních zasedání a jedno slavnostní veřejné shromáždění na oslavu 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Práce poslanců:

Volební obvody pro jednotlivé poslance nebyly vymezeny, ačkoliv tato, pro obyvatelstvo dobrá věc, byla připravena již v předchozích volbách do zastupitelských orgánů. Dosud nebyla uvedena v život. Podle informací předsedy MNV, Václava FRÍDA, však je práce poslanců na vyhovující výši. Většina je jich iniciativních.