Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Vzpomínka na den sbratření s Němci

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Vzpomínka na den sbratření s Němci

O této akci KSČ ve Včelné v září roku 1938, těsně před záborem pohraničních oblastí naší republiky po mnichovském diktátu, se rozepsal v I. díle kroniky tehdejší první kronikář obce, Josef KLOMFAR. První a druhý díl této kroniky je uložen v okresním archivu v Českých Budějovicích.

Ve dnech 6. a 7. června 1977 vzpomněla vesnická organisace KSČ na tuto slavnost položením květin k pamětní desce, umístěné na bývalém hostinci U Lípy /U Šanderů č. 29/. Květiny tam položili pionýři za účasti zástupců NF, KSČ a MNV. Dne 7.6.1977 v 18 hodin v hostinci Jednoty /U Kalkušů čp. 13/ se konala vzpomínková oslava tohoto dne. V zaplněném sále zasedli za předsednický stůl hosté z Českého Krumlova, okr. tajemník KSČ s. Čermák a soudruzi David a Novák. Přivítal je předseda VO KSČ Boh. NEJEDLÝ, a karafiáty je přivítali pionýři. Následovalo pásmo písní a básní dobře přednesené žáky ZDŠ v Rožnově.

Jako pamětník této události v r. 1938 promluvil člen výboru KSČ, František ONDRA, který popsal život v 1. republice od r. 1920 až k Mnichovu, zmínil se dost podrobně o tehdejší slavnosti, o řečnících /poslanec Netolický česky, poslanec Altrichter německy/. Hovořil o košickém vládním programu i o únorových událostech roku 1948, o sjezdu tzv. "revanšistů" /což jsou v r. 1945 od nás odsunutí Němci/, o bělehradské a helsinské konferenci a o nové ústavě SSSR. Nakonec této vzpomínkové slavnosti proběhl film s protektorátní tematikou, se zájmem sledovaný plně obsazeným sálem.