Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - 60. výročí VŘSR

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

60. výročí VŘSR

Tuto oslavu jsme provedli u nás důstojným způsobem, jak si zasluhoval dějinný význam tohoto výročí. Byly provedeny dvě akce: Dne 21.10.1977 pořádal Svaz československo-sovětského přátelství ve Včelné k této významné události přednášku v sále kulturního domu na thema "Tvůrčími činy naplňujeme odkaz VŘSR." Po přednášce, již přednesl František ONDRA, a již sledovalo méně občanů než by zasluhoval její význam, byl proveden místními Baráčníky menší zpěvní program. Přednáška i kulturní vložka byly na schůzi národní fronty kladně hodnoceny.

Vlastní oslava 60. výročí VŘSR byla vykonána dne 4.11.1977 v adaptovaném kulturním doně za účasti 165 občanů. Před jejím zahájením byla dvěma členy veřejné bezpečnosti vystřeleno před kulturním domem 20 raket, z toho 5 šrapnelových.

Slavnost byla zahájena reprodukovaným přednesem Písně práce. Po ní přivítal člen výboru MO KSČ František ONDRA všechny přítomné, projevil uspokojení nač účastí, a zvláště přivítal milého hosta, rotmistra sovětské armády z prostoru na Šumavě, NIKOLAJE. Dalšího řízení slavnostní schůze se ujal jednatel Svazu československo-sovětského přátelství Karel PRINC. Zdravici n.p. SIGMA za nepřítomného ředitele podniku přednesl člen rady MNV a pracovník SIGMY, Bohuslav URBAN. Hlavní, patnáctiminutový projev přečetl lektor politické akademie v Českých Budějovicích, s. NOVÁK. Projev byl přítomnými se zájmem přijat.

Předseda MNV Václav FRÍD, přednesl plnění socialistického závazku naší obce.

Na to přednesl sovětský host NIKOLAJ krátkou zdravici, po níž byl čtyřmi pionýrkami obdarován karafiáty, zřejmě dojat. František ONDRA vyčerpal oslavný program přednesením zdravice do Sovětského svazu. Text zdravice nemá, žel, kronikář k disposici. Na MNV je však uložena stuha žluté barvy s červeným tiskem a tímto textem: PRAPOR VELKÉHO ŘÍJNA - prapor proletářského internacionalismu. Občané obce VČELNÁ." Na levé straně je znak kladiva a srpu, na pravé straně znak hvězdy, přetištěný tučnou číslicí "60". /Po dodatečném souhlasu předsedy Václava FRÍDA, bude tato stuha založena v přílohách ke kronice obce./

Hudba českobudějovických učitelů "BAKALÁŘI" pak pořad v 21,15 hodin ukončila zábavným luštěním křížovky s cenami, doplněný hodnotnou moderní hudbou a sólovým zpěvem. Pořad se velmi líbil, jak by také ne, vždyť šlo o hudbu, která vystupuje v českobudějovickém rozhlase a televizi.

Pohoštění a rozloučení s milým sovětským hostem, se po skončené slavnosti konalo na MNV, kam byli pozváni i všichni předsedové organisací národní fronty. /Pokladna NF byla zatížena položkou Kčs 946,60/.

Dne 5.11.1977 v 16 hodin na zakončení oslav 60. výročí VŘSR, vyšel 170ti členný, dobře organisovaný, u MNV začínající lampiónový průvod, k památníčku na pobyt sovětské armády u nás v roce 1945. Tán bylo vystřeleno 110 kusů raket, proveden ohňostroj a vystřeleny petardy. Náklady činily 2.500.- Kčs.

Tuto oslavu 60. výročí VŘSR podpořila i výstavka fotografií okresního kulturního střediska v Českých Budějovicích, umístěná v kulturním domu. Nesla pojmenování "Moskva olympijská".