Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Soudci z lidu

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Soudci z lidu

Již po několik let vykonávaly funkci lidových soudců zdejší občanky Ludmila LETFUSOVÁ a Helena DVOŘÁKOVÁ. Protože se v r. 1977 stará jmenování obnovovala, vlastně přehodnocovala, navrhl lidový soud v Českých Budějovicích, že by měl ze jen o další spolupráci jen s Ludmilou Letfusovou, a za druhou lidovou soudkyni bude třeba stanovit náhradnici. Byla navržena Irena HÁJKOVÁ, rozená Bendová, bytem v Dlouhé ulici.