Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Kulturně politický rozvoj obce

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Kulturně politický rozvoj obce

Rekapitulujeme-li kulturní činnost, zjišťujeme, že téměř z poloviny je vyčerpána zábavou. V lednu 1977 se konaly 3 plesy: TJ Sokol, ČSPO, MV NF. O tomto posledním, příliš nevydařeném, jsme se zmínili v zápisech za rok 1976. V únoru: 2 plesy /SSM a ČSŽ/. Kromě toho ještě oblíbený dětský karneval. Konala se oslava ÚNORA. V březnu jsme oslavovali MDŽ, tentokráte méně navštívený. Chyběly především "starousedlé" účastnice, s kterými se především počítalo. V dubnu jsme na veřejném slavnostním zasedání MNV oslavili Leninovy narozeniny a spojili ji s výstavbou fotografií. Rovněž v květne pořádala školská a kulturní komise výstavku fotografií s thematikou OSVOBOZENÍ. V červnu byl pořádán DD, vydařila se však vzpomínka na den sbratření s krumlovskými Němci v r. 1938, o níž je zmínka v samostatné kapitole. Z popudu Českého svazu žen se konala pro školní děti beseda nad kronikou obce, za velmi nízké účasti. V červenci pořádal MV NF přednášku na théma Mírová politika SSSR. V srpnu byl tradiční sportovní den "Memoriál Jana Housky", pro naše fotbalisty méně úspěšný. V říjnu pořádal ČČK přednášku Strava a tvé srdce. V listopadu pořádala místní odbočka Svazu československo-sovětského přátelství přednášku na théma Tvůrčími činy naplňujeme odkaz října. Úspěšná oslava Velké říjnové socialistické revoluce je popsána v samostatné kapitole. Komise školská a kulturní pořádala besedu se žáky ZDŠ v Boršově o práci naší knihovny. V prosinci pák bylo zakončeno přednáškou Úspěchy SSSR ve výzkumu kosmu a podíl ČSSR na Interkosmu.