Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Sběr odpadu

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Sběr odpadu

Sběr odpadových hmot je proveden každoročně v dubnu. Hybnou silou tohoto programu je zdejší organisace Českého svazu žen, jíž pomáhá vždy jedna z organisací národní fronty. Toho času je to Svaz zahrádkářů. Zájem projevují však i jiné organisace, protože prodej železného šrotu vynese sběratelům značnou částku, takže si sanují pokladní hotovost. Poslední sběr vynesl kupř. zahrádkářům částku kolem 6.000.- Kčs. O tuto činnost se velmi ucházel i náš Svazarm, o jehož práci se zmíníme v samostatné kapitole.