Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Sběr lesních plodin

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Sběr lesních plodin

Výkup sběru lesních plodin je věc místní organisace zahrádkářů, která si v tomto ohledu velmi dobře vede. Její práce je o to záslužnější, že se sběru ujala, když postupně resignovaly sběratelky ve Včelné i Kamenném Újezdě, protože tato práce je časově náročná, a odměna za sezónu nepřesahuje Kčs 1.200.-. Naši zahrádkáři dobrovolnou a nehonorovanou prací vykoupili v roce 1977 13,5 q borůvek a ostatních bobulovin. Cenný pro stát je zejména sběr borůvek, o které je v západních státech velký zájem. Odměna za tento výkup byla příjmem organisace zahrádkářů.