Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Proluky

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Proluky

V průběhu posledních sedmi let jsme se v kronice značně zabývali zastavením proluky za bývalou budovou národního výboru /čp. 71/. Popsali jsme těžkosti, které skončily i soudním projednáváním osobních urážek /viz kroniku díl V., str. 129 za rok 1973/. V průběhu roku 1976 a 1977 došlo k zastavování této proluky, takže na konci r. 1977 bylo 8 domků zhruba dostavěno a dokonce tři již obydleny.