Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Výstavba rodinných domků

Za celou existenci obce Včelné nebylo dokončeno během jednoho roku tolik rodinných domků jako v roce 1977. Domky, o kterých jsme v předchozích záznamech sdělovali, že jsou rozestavěny /někdy až 70/, se kvapem dostavují. A tak nás těší, že se obec rozrůstá a že snad již za několik let dosáhne předpokládaného počtu nejen domů, ale i obyvatel. Dostavěny byly:

čp.

329: Tyršova ulice, Josef a Jana BRAUNOVI,

330: Tyršova ulice, Josef a Kristina SOUKUPOVI,

331: Tyršova ulice, Jan a Libuše MAXOVI.

332: Jiráskova ul., Jiří a Kristina NEUŽILOVI,

335: Dlouhá ulice, Bohumil a Anna NESROVNALOVI,

337: Jiráskova ul., Slavomír a Milada CIBOCHOVI,

339: Lesní kolonie, Václav a Ludmila BÍLKOVI,

342: Tř. 5. Května, Karel a Zdenka MIESBAUEROVI,

344: Lesní kolonie, Josef a Hana LIŠKOVI,

346: Dloubá, Jan a Blažena VORÁČKOVI,

347: U Čtyř chalup, Jan PALUŠ /n.p. Benzína/,

349: Sokolovského, Bedřich a Jan KLEČKOVI,

350: Nádražní, Hana a Petr CERMANOVI,

352: Dlouhá, Božena a Václav HLACHOVI,

353: V Sídlišti, Pavel JOHANÍK,

354: Husova, Jan a Zdenka MENTLÍKOVI,

355: K. H. Borovského, Jaroslav a Jana LUSTOVI,

356: U Čtyř chalup, nár. podnik Benzína,

359: Lesní kolonie, Petr a Marie CVEJNOVI

Pod vžitým pojmem "Lesní kolonie" je třeba rozumět nově pojmenovanou ulici NOVOU. Čísla popisná 347 a 356 jsou rodinné domky tzv. OKÁLY, které pro své pracovníky postavil n.p. Benzína. čp. 357 a 358 tamtéž, budou dokončena v příštím roce. Celkem tedy za rok 1977 bylo postaveno 19 rodinných domků. Celkový počet bytových jednotek u nás je t.č. 431. Další výstavba však byla z rozhodnutí ONV zastavena až do doby, kdy bude postavena nová trafostanice, protože stávající zařízení není s to pokrýt zvýšenou spotřebu elektr. energie vznikajících novostaveb.