Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Penetrace ulice Sokolovského

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Penetrace ulice Sokolovského

Sokolovského ulice má pokračování směrem k vodojemům na tzv. Vávrově kopci, jako příjezdová komunikace k těmto zařízením. Při schválení těchto velkých projektů /viz kroniku díl. IV. za r. 1971, str. 280 a díl V. za r. 1973, str. 78/, bylo stanoveno, že povrch této ulice, který, jak se počítalo, bude silným provozem na stavbě značně poškozen, bude po skončení všech prací opraven z prostředků Vodních staveb, které stavbu vodojemů prováděly. Práce na penetraci této poškozené ulice byly prováděny v srpnu 1977, n.p. Silnice České Budějovice. Vodní stavby přispěly na úhradu částkou Kčs 40.000.-, zbytek uhradil ONV České Budějovice. Výše tohoto zbytku není MNV známa. Nedostatkem je, že byly dodavatelem přikryty asfaltem i kanalizační vpustě, tak jako je tomu téměř ve všech ulicích, které byly tímto povrchem potaženy. To však nebude vina dodavatele, ale k chybě došlo již při osazování vpustí, které měly být posazeny výše. A tuto práci si dělal MNV v akci "Z" sám. Položením bezprašného povrchu na tuto ulici, která zvláště za dešťů byla ve velmi špatném stavu, se docílilo velkého zlepšení této dost frekventované komunikace i celkového vzhledu obce.