Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Drobné práce MNV

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Drobné práce MNV

V samostatné kapitole je hovořeno o investičních pracích, které byly vykonány v roce 1977. Kromě toho vykonal národní výbor další drobné práce, na kterých byli MNV zaměstnáni dobrovolní pracovníci z řad našich občanů. Šlo především o pomoc u mechanizace při investičních počinech /kanalizace/. Budiž zde především jmenováni důchodci Rudolf KARL /čp. 120/ a Josef ZIKEŠ /čp. 172/.

Dále bylo dostavěno sociální zařízení v pohostinství Jednoty /U Kalkušů čp. 13/, a také tam byla opravena kůlna. Odpracováno bylo 519 hodin.

Celkem 108 hodin byla odpracováno na býv. MNV /čp. 71/, jehož prostory se v tomto roce opravily na dětskou poradnu. O tom viz ještě samostatnou kapitolu.

Po průtrži mračen v červenci 1976 byly značně poškozeny šachty kanalizace, která ještě v té době nebyla dokončena. Na opravě těchto šachet, s hlediska hygieny a pracnosti velice náročné, bylo vynaloženo celkem 310 hodin.

Na kulturním domu, jehož obnovu jsme provedli dodavatelsky /viz samostatnou kapitolu/ bylo odpracováno celkem 99 hodin.

Rovněž chodníky, po zmíněné průtrži mračen značně poničené, byly opraveny a položen na nich penetrovaný povrch. Práce si vyžádaly 94 hodin.

A jak jsme tyto dobrovolníky /tzv. brigádníky/ honorovali?

Dělník nevyučený Kčs 10.- na hodinu, bývalí řemeslníci Kčs 11,50 na hodinu.

Před ukončením této kapitoly drobných staveb doplňme ještě údaje o chodnících. Řekli jsme, že chodníky byly opraveny, ve skutečnosti však šlo o úplnou jejich obnovu v celé délce od železničního přejezdu /U Štvánů čp. 99/ až k Babkům /čp. 45/ u kapličky. Měli jsme k disposici mechanizaci n.p. Signa /válec/, hmotu k penetraci dovezl n.p. Silnice České Budějovice. Pracovalo se dost dlouho, protože s potížemi jako: když byl válec, nebyla hmota atd. Výsledek byl však po skončení velmi dobrý. Potáhly jsme prostory před holičskou provozovnou, před požárnickou budovou i jinde. Současně jsme částečně osadili obrubníky pro okrasné prostory podél této hlavní silnice. Potah byl proveden v síle 3 cm a položen přímo na starý poškozený chodník nebo na zem. Na této práci bylo vynaloženo 950 hodin a náklady činily 125.000.- Kčs.