Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Národní směny

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Národní směny

23. dubna 1977 byla celostátně pořádána "národní směna". Konala se proto i u nás v rámci zvelebení naší obce a přilehlého lesa. V tento den, a ještě dne 24.4., vždy v 8 hodin ráno se sešli muži před národním výborem, další dobrovolníci před prodejním střediskem. Pracovalo se na starém MNV /dětská poradna/, osazovali se obrubníky na Tř. 5. Května, na požární zbrojnici, na kanalizaci v Rybákově ulici. Ženy a starší muži a starší školní děti se sešli u památníčku na pobyt sovětské armády u nás, v roce 1945 a společně s členy svazu zahrádkářů prováděli úpravy v mateřské škole a na zahradě a na opravě okolí památníčku. Dále proveden úklid lesa a úklid čekáren ČSAD. Český svaz žen s organisací SSM vykonali v obou dnech sběr železného šrotu. Výsledky byly nad očekávání dobré. Celkem se zúčastnilo 167 dobrovolníků, kteří odpracovali podle přesného záznamu 1100 hodin, takže tento počet pracovníků trochu rušivě zaskočil i organisaci. Malým počtem přítomných i pracovním výkonem trochu zklamaly starší děti.