Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Pošta

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Pošta

Naše pošta v Boršově n/Vlt. se stala v roce 1977 vlastníkem budovy, ve které se právě nalézá. Jde o bývalý hostinec U Koňatů, o němž jsme se již zmínili v souvislosti hesla "pošta" v kronice díl IV., str. 286 za rok 1971. Poštovní správa v Českých Budějovicích zakoupila tuto provozní budovu od dcer bývalého vlastníka Koňaty za cenu, kterou se kronikářovi nepodařilo zjistit.

Až dojde v budoucnu ke splynutí obcí Včelné a Boršova n/Vlt. v jednu obec a k značnému zvýšení bytových jednotek a obyvatel, dosavadní prostor by poště nedostačoval. Poštovní správa plánuje postavit na tuto budovu ještě další podlaží.

Protože k provozu pošty patří také telefony /a samozřejmě také k železničnímu provozu/ a v letošním roce 1977 dne 2. března tomu bylo 100 let, co byl proveden první telefonický rozhovor a tím vykonána revoluce v komunikačních prostředcích, vzpomeňme i v našich zápisech těch, kteří si za 1. republiky u nás pořídili telefonní stanici. Byl to obchodník Václav BABKA /čp. 135/, který dostal telefonní čís. 7, takže na celém okrsku pošty v Poříčí bylo celkem sedm účastníků. Přístroj byl induktorový a všecko spojení se uskutečňovalo přes poštu v Poříčí. Pan poštmistr dělal čárky, jejichž součet násobil 1,30 Kč a to byl účet za měsíc. A když čárku neudělal, a to prý bylo dost často, tak byl telefonní učet lacinější. To byla idylka! O počtu dnešních telefonických stanic u nás jsme uvedli podrobná data v zápisech za rok 1976. Změna nenastala, protože nové stanice se zatím nezřizují přestože je zájem veliký /není volná kapacita v kabelech/.

Dnes je telefon prostředek k dorozumění tak běžný a lidem známý, že se každý poučí z telefonního seznamu, ale v Praze to bylo v roce 1883 ještě jiné. Tam bylo u telefonu podle denního tisku toto upozornění: "Mluveno budiž vždy jen do otvoru na skřínce k rozpravě ustanoveného a nikoliv, jak se často stává, do sluchadla".

V našich zápisech ještě nebyla zmínka o zavedených poštovních směrovacích číslech. Byly zavedeny 1.1.1973 na všech poštovních zásilkách. Je to jedna z podmínek pro budoucí použití automatických strojů na tříděni poštovních zásilek. V současné době však velmi tato čísla uspíší třídění. Jak jsme tedy psali adresu?

       František P e t r
         Jiráskova 202
          V č e l n á
    373 82 Boršov nad Vlt.
        okr. české Budějovice

S platností od 1.1.1976 pak bylo zrušeno uvádění okresu. Směrovací čísla se plně osvědčila, ale 11% občanů jich podle denního tisku ještě vůbec neužívá.